ป้าหลาน อิน ลาวใต้ (3)

3 ตุลาคม 2553 : ตาดผาส้วม

วันครบรอบวันเกิดปุ่น.....อายุ 11 ปีแล้วนะ ป้าอ้วนของโกว ^^

มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง เป็นคนจิตใจดี ร่าเริงแจ่มใส เช่นนี้ตลอดไปนะอ้วนน้า :)

 

แปะรูปไว้ก่อนเช่นเคยค้า....

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

ป้าหลาน อิน ลาวใต้ 3

 

 

     Share

<< ป้าหลาน อิน ลาวใต้ (2)ป้าหลาน อิน ลาวใต้ (4)...จบ >>

 

 

 

 

เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
ทัวร์ปู๊นปู๊น...ป้าหลานนั่งรถไฟไปเชียงใหม่(3)
ทัวร์ปู๊นปู๊น....สองป้าหลานนั่งรถไฟไปเจียงใหม่(2)
ทัวร์ปู๊น ปู๊น ... สองป้าหลานนั่งรถไฟไปเจียงใหม่ (1)
ป้าหลาน อิน ลาวใต้ (4)...จบ
ป้าหลาน อิน ลาวใต้ (3)
ป้าหลาน อิน ลาวใต้ (2)
ป้าหลาน อิน ลาวใต้ (1)
ชวนชม ชวนชม ค่ะ ^^
รวมบางเรื่องในช่วงที่หายไป
9-11...Happy Birthday to you ^_^
 

 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh